close

「把」字句練習

 

images  

 

 

 

  試將以下句子改寫為「把」字句。

 

1. 我弄壞了哥哥的電腦,只好向他賠罪。

_____________________________________________________________________

 

2. 雨水淋濕了他的衣服。

_____________________________________________________________________

 

3. 我終於取出了裝在書包裡的筆記簿。

_____________________________________________________________________

 

4. 黑暗吞沒了天邊的最後一絲光亮。

_____________________________________________________________________

 

5. 媽媽不小心摔壞了妹妹的筆盒。

_____________________________________________________________________

 

6. 雨過天晴,螞蟻清除了洞口的泥土,又出來尋找食物了。

_____________________________________________________________________

 

7. 一座堤壩被兇猛的洪水衝垮了。  

_____________________________________________________________________

 

8. 同學們交給我一項任務。

_____________________________________________________________________

 

9. 我被這動人的情景吸引住了。

_____________________________________________________________________

 

10. 山川、田野、村莊都被白茫茫的大雪籠罩著。

_____________________________________________________________________

 

文檔可按WORD圖示下載:2000px-Microsoft_Word_2010_Icon-1.svg.png

arrow
arrow

    Miss Lam 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()