close

綜合改寫練習()

 

20140902001.jpg  

 

 

年青人應該   (例)備旅行家一般的勇氣,肯承擔旅途的風險,因為只有這樣,才可以排除萬難,登上險峰,領略到成功的樂趣(1)。因此,遭逢到境時,我們要忍一忍   (2)一熬,再多拿出一分勇氣和信心;不要只看旅途的艱苦,而要把希望的燈光(3)亮,去照見那你所想要去的地方。

 

我們每一個人都有遇到困境的時刻。這時候,你與其悲想流淚,    (4)就自己既有的條件去     (5)耕耘,等一旦機會來臨,自己也有足夠條件去應付,境遇就會好轉。

 

懂得旅行樂趣的人,往往對平坦好走、容易到達的地方沒有興趣,而偏偏喜歡去找那些險    (6)的山嶺,或沒有人煙  (7)的島嶼。他們認為旅行的樂趣在於克服那些途中的群難,發現新的佳境。懂得人生的人也是一樣,他們往往不喜歡過平穩凡庸的日子,而

 (8)情於嘗試一些       (9)。

 

   俗語說:「吃得苦中苦,方為人上人。」所謂「人上人」並不是一般功利的想法,而是說他可以在生活上比一般人較為(10)達開通,眼光遠大,做起事來可以得   應    (11)。如過我們從小就安安穩穩無風無浪的像溫室裡的花朵,我們所見的天日就只有那一點點,所能適應的溫度也就只有那一點點,那就沒有甚麼意思。(12)

(例)【補上一字】   具    

(1)【改寫成排比句】(1分)

                                                                                                                     

 

(2)【補上標點符號】(0.5分)

                                                

(3)【換上一字】(0.5分)

                                                          

(4)【補上連詞】(1分)

                                                            

(5)【補上疊字】(1分)

                                                       

(6)【補上一字】(0.5分)

                                                             

(7)【換上四字詞】(1分)

                                                  

(8)【改正別字】(0.5分)

                                                

(9)【以不多於10字續寫,標點不計】(1.5分)

     嘗試一些                                                                                                        

 

(10)【圈出「豁」字在句子中正確讀音的同音字】(0.5分)

   谷   括   轄   害     

(11)【補兩字成為「得     」的四字詞】(0.5分)

                                                           

 

(13)【改寫成反問句】(1.5分)

                                                                                                                             

 

文檔可按WORD圖示下載:2000px-Microsoft_Word_2010_Icon-1.svg.png  

arrow
arrow

    Miss Lam 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()