close

文言虛詞練習()

20140903001.jpg  

 

        試判斷下面句子中畫有底線的古漢語虛詞的意思,將正確的答案寫在橫線上。

1. 人生行樂,須富貴何時!       ______________

2. 非用於秦者必智,用於燕者必愚也,治亂之資異。 ______________

3. 我托汝於盟弟蔣思齋,仍繼吾業可。     ______________

4. 《廣韻》爨字下只註為姓,未註為國名,故相承遺漏______________

5. 先生且休,吾將念之。        ______________

6. 世之為欺者,不寡,而獨我也乎?      ______________

7. 然刻深寡恩,特以強服之。       ______________

8. 尊賢使能,俊傑在位,則天下之士皆悅而願立於其朝。 ______________

9. 是故所欲有甚於生者,所惡有甚於死者,非獨賢者有是心也,人皆有之,賢者能勿喪。             ______________

10. 酒家曰:「爾第不循我法!」       ______________

11. 吾業是有年。          ______________

12. 六經初不為尊稱,義取經綸為世法。     ______________

13. 軫為人臣,而常以國輸楚王,王必不留臣,昭陽將不與臣從事

               ______________

14. 魏惠王死,葬有日。         ______________

 

文檔可按WORD圖示下載:2000px-Microsoft_Word_2010_Icon-1.svg.png

 

arrow
arrow

  Miss Lam 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()