close

 

綜合改寫練習(六)

20140909002.jpg  

 

據一則清人筆記記   (例)唐朝大畫家閻立本,有一天     (1)名跑到荊州安樂寺參觀張僧繇的壁畫故跡。他乍看陳跡,搖搖頭說:「他只是有和實際情況不符合的名聲(2)罷了。」

次日,他心有不甘,又去觀賞,細看之下,覺得張氏的畫確不同凡響,    (3)就說:「他(4)算得上近世的好手。」

    第三天,他又前往那裡觀賞,愈看愈覺精妙,不由不叫絕,連連稱讚道:「他果真非常好,並不是只有虛名的(5)!」於是他流連忘返,住了十天還不想走呢!

    閻立本對張氏的畫前後看法大不相同(6),是和他對該畫欣賞程度的深淺不同有關。藝術欣賞如果浮光掠影,淺嚐輒止,是不可能領略藝術的真諦的。(7)讀書也是一種欣賞活動,(8)想讀書有成效,不可浮光掠影,淺嚐輒止。(9)讀書的基本要領是     (10)在讀一本重要讀物的時候,要多次精讀、深入研究和反復思索(11)。這樣,讀完一本書,才能有透徹的見解(12)。

(例)【補字配詞】                       

(1)【補字配詞】(0.5分)                         

(2)【換上四字詞】(1分)

                                       

(3)【補上連詞】(0.5分)              

(4)【換上單字】(0.5分)                   

(5)【換上四字詞】(1分)               

                                     

(6)【換上兩字詞】(1分)                             

(7)【改寫成簡潔的句子,不多於15字】(1分)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8)【改寫成反問句】(1分)

                                        

(9)【改寫成「要有…就…」的句式】(1分)

                                     

                                      

(10)【補上標點符號】(0.5分)         

(11)【改寫成排比句】(1分)

                                        

                                        

(12)【換上兩字詞】(1分)

                                        

 

文檔可按WORD圖示下載:2000px-Microsoft_Word_2010_Icon-1.svg.png  

arrow
arrow

    Miss Lam 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()